Salaris Administratie

Checklist

Loon Administratie

Voor de salarisadministratie werkt MWD Finance met Employes, dit is een modern programma waarin we overzichtelijk de loonstroken kunnen maken. Employes heeft ook een koppeling met Snelstart, waardoor de loonjournalen binnen één druk op de knop ook in je financiële administratie zitten. Dit helpt bij het creëren van overzicht op je bedrijf. Als u personeel in loondienst wilt nemen doen wij kosteloos de aanvraag voor een loonheffingsnummer bij de belastingdienst. Daarna helpen we u bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende vraagstukken.

Prijsopbouw

MWD Finance rekent 15,- euro per loonstrook, als u 5 personen per maand verloond wordt de prijs 12,50 euro per loonstrook. Voor het opvoeren van nieuwe personeelsleden rekent MWD Finance 20,- euro. Voor het aanmaken van de salarisadministratie rekent MWD Finance niks! Prijzen zijn exclusief BTW.