Wat heeft MWD nodig voor de aangifte inkomstenbelasting?

Vanaf 1 maart kunnen we de aangifte inkomstenbelasting indienen, let er op dat de machtiging voor de inkomstenbelasting wel actief moet zijn! Afhankelijk van uw situatie hebben we de volgende gegevens nodig voor uw aangifte:

 • Jaaropgave of salarisstroken
 • Ontvangen partneralimentatie
 • Jaaroverzicht bankrekeningen
 • Jaaroverzicht beleggingen
 • WOZ-waarde met peildatum 1 januari begin boekjaar
 • Jaaropgaaf van de hypotheek
 • Eventuele notarisafrekening bij koop of verkoop van de woning
 • Betalingsbewijzen van giften
 • Betalingsbewijzen van niet-vergoede zorgkosten (eigen bijdrage Zvw, premie zorgverzekering en eigen risico vallen hier niet onder)
 • Betalingsbewijs van betaalde  partneralimentatie 
 • Betalingsbewijs van studiekosten als je geen recht had op studiefinanciering 
 • Gegevens van leningen en andere schulden
 • Gegevens van betaalde  lijfrentepremies
 • Overzicht van betaalde  AOV-premies
 • Gegevens dividend
 • Voorlopige aanslag inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet
In dit artikel kunt u nog wat slimme aftrekposten vinden: Belastingaangifte 2020: dit zijn de 15 interessantste aftrekposten (businessinsider.nl)

Let er op dat uiterlijk op 1 mei uw aangifte moet zijn ingediend, als we de aangifte voor 1 april indienen krijgt u al voor 1 juli een reactie.